projektové řízení - otázky

Analýza a projektové řízení

Základem projektu je jeho obsah

 • Produkt, procesy, organizační struktura, data, IT systémy

  • Vše musí být sladěné

  • IT projekty nejsou jen projektovém řízení

  • IT projekty jsou o firmě jako celku

  • IT projekty nejsou výsadou velkých firem – dělají je všichni

 

Služby pro IT projekty

 • Business analýza a IT analýza

  • Cíle, vize, strategie

  • Sběr a analýza business požadavků (bez ohledu na IT)

  • Specifikace požadavků na IT systémy (jak IT podpoří business)

  • Příprava podkladů pro výběrová řízení

  • Návrhy migračních postupů

  • Propojení všech odborností na projektu

 • Projektové řízení

  • Předprojektové aktivity

  • Iniciace projektu

  • Řízení realizace projektu

 • Konzultace a poradenství pro IT