Analýza a řízení projektů

Základem projektu je jeho obsah

 • Produkt, procesy, organizační struktura, data, IT systémy

  • Vše musí být sladěné

  • IT projekty nejsou jen o projektovém řízení

  • IT projekty jsou o firmě jako celku

  • IT projekty nejsou výsadou velkých firem - dělají je všichni

 

Služby pro IT projekty

 • Business analýza a IT analýza

  • Cíle, vize​, strategie

  • Sběr a analýza business požadavků (bez ohledu na IT)

  • Specifikace požadavků na IT systémy (jak IT podpoří business)

  • Příprava podkladů pro výběrová řízení

  • Návrhy migračních postupů

  • Propojení všech odborností na projektu

 • Projektové řízení

  • Předprojektové aktivity

  • Iniciace projektu

  • ​Řízení realizace projektu

 • Konzultace a poradenství pro IT

Forma spolupráce na projektu

 • Jednorázové IT konzultace​

  • Iniciace projektu

  • Úvodní analýzy

  • Nastavení metodik

  • Školení pro členy týmu

 • Dlouhodobá účast na projektu

  • Projektové řízení

  • Sběr a analýza požadavků

  • Business a IT analýza

Individuální přístup k projektům

 • Každý projekt je unikátní

  • Přístup k řešení musí odpovídat velikosti a účelu projektu​

 • Projekt potřebuje nadhled​

  • Projekt musí zapadat do okolního světa

  • Všechny aktivity uvnitř projektu musí být sladěné

  • Každý zadavatel, uživatel i vývojář má jiný úhel pohledu. Co s tím?

Příklady IT projektů

 • Optimalizace podnikových procesů

  • Změna procesu často vyžaduje úpravu IT systémů​

 • Příprava nového produktu

  • Digitální produkt je vždy o IT systémech

  • I prodej housek ale může mít vazbu na úpravy objednávkového systému​

 • Zavedení nového IT řešení

  • Pokud nahrazuje nebo vylepšujete současný systém, tak si to už umíte představit. ​

 

© 2020 - Ladislav Zemánek

info (at) it-projekty (dot) cz

 

Cestovatelům doporučuji vylety.online