IT projekt - projektové křižovatky

IT projekt

Jak projekt přežít a úspěšně dokončit

Co to je IT projekt

 • Asi neříkáte IT projekt, protože vy
  • Zavádíte nový produkt na trh
  • Zlepšujete zákaznickou podporu
  • Nahrazujete zastaralý účetní systém
  • Optimalizujete vnitřní procesy
 

Projekt je o změnách

 • Bez ohledu na typ projektu vás mohou čekat změny v různých oblastech
  • Produkty a služby
  • Informace (data)
  • Lidé (organizace)
  • IT Systémy
  • Procesy
 • IT projekty – to není jen projektové řízení, ale i obsah projektu
  • Úvodní rozhodování – co a proč řešíte, jaký je cíl a vaše očekávání? 
  • Náklady, přínosy a rizika jednotlivých variant řešení
  • Plánování projektu
  • Příprava zadání – jak cíle dosáhnout + upřesňování i v průběhu projektu
  • Hledání dodavatelů a výběrová řízení – hodnocení nabídek, smluvní zajištění
  • Požadavky – co kdo od produktů, procesů a systémů očekává
  • Analýza – lidé, procesy, systémy, produkty, data, dokumenty, rizika (AS-IS a TO-BE)
  • Návrh řešení – jakým způsobem budou požadavky realizovány (pro všechny oblasti – nejen IT)
  • Realizace požadavků ve všech dílčích oblastech
  • Testování – od funkčních testů po uživatelské akceptační testy a migrační testy
  • Interní i externí komunikace prováděných změn
  • Školení, dokumentace – provozní, uživatelská, obchodní podmínky produktu
  • Příprava na spuštění provozu
  • Migrace dat a spuštění nového řešení
 

Jak IT projekt úspěšně dokončit

 • Bez ohledu na různé metodiky potřebujete znát a definovat
  • Cíl – může být jednoznačně definovaný nebo i dost neurčitý
  • Očekávání, omezující podmínky a rizika jako vstupy pro plánování
  • Obsah – znalost současného stavu, požadavků na změny i jejich dopadů
  • Plán k dosažení cíle – jednotlivé dílčí kroky, které musíte k dosažení cíle udělat
  • Způsob řízení projektu podle plánu (jiné nároky pro státní zakázku, jiné pro startup)
 • Rozhodujete se podle typu projektu a preferovaného způsobu řízení
  • Zvolte si cestu, která vyhovuje vašim potřebám – každý projekt je jiný
  • Berte si ze všech přístupů to nejlepší
  • Nezapomínejte na obsah, ten je klíčový
 • Vypadá to složitě?