IT Projekt

Jak IT projekt přežít a úspěšně dokončit

Co to je IT projekt

Asi neříkáte IT projekt, protože vy

 • Zavádíte nový produkt na trh

 • Zlepšujete zákaznickou podporu

 • Nahrazujete zastaralý účetní systém

 • Optimalizujete vnitřní procesy

Projekt je nositelem změny

Bez ohledu na typ projektu vás čeká mnoho změn v oblastech:​

 • Produkty a služby

 • Informace (data)

 • Lidé (organizace)

 • IT Systémy

 • Procesy

O čem je IT projekt

IT projekty - to není jen projektové řízení, ale i obsah projektu:

 • Úvodní rozhodování - co a proč řešíte, jaký je cíl a vaše očekávání? 

 • Hodnocení nákladů, přínosů a rizik jednotlivých variant řešení

 • Plánování projektu

 • Příprava zadání - jak cíle dosáhnout + upřesňování i v průběhu projektu

 • Hledání dodavatelů a výběrová řízení - hodnocení nabídek, smluvní zajištění

 • Požadavky - co kdo od produktů, procesů a systémů očekává

 • Analýza - lidé, procesy, systémy, produkty, data, dokumenty, rizika (AS-IS a TO-BE)

 • Návrh řešení - jakým způsobem budou požadavky realizovány (pro všechny oblasti - nejen IT)

 • Realizace požadavků ve všech dílčích oblastech

 • Testování - od funkčních testů po uživatelské akceptační testy a migrační testy

 • Interní i externí komunikace prováděných změn

 • Školení, dokumentace - provozní, uživatelská, obchodní podmínky produktu

 • Příprava na spuštění provozu 

 • Migrace dat a spuštění nového řešení

Jak IT projekt úspěšně dokončit

Bez ohledu na různé metodiky potřebujete znát a definovat

 • Cíl - může být jednoznačně definovaný nebo i dost neurčitý

 • Očekávání, omezující podmínky a rizika jako vstupy pro plánování

 • Obsah - znalost současného stavu, požadavků na změny i jejich dopadů

 • Plán k dosažení cíle - jednotlivé dílčí kroky, které musíte k dosažení cíle udělat

 • Způsob řízení projektu podle plánu (jiné nároky pro státní zakázku, jiné pro startup)

Rozhodujete se podle typu projektu a preferovaného způsobu řízení

 • Agilní metodiky pro "nové a inovativní" produkty, kde se cíl může v čase měnit

 • Klasické projekty jsou více o zdrojích, čase a pevně definovaném výstupu

 • Zvolte si cestu, která vyhovuje vašim potřebám​ - každý projekt je jiný

 • Berte si ze všech přístupů to nejlepší

 • Nezapomínejte na obsah

 • Nepodlehněte iluzi, že "agile = chaos" a klasický projekt je překonaný

 • Dělejte jen věci, které dávají smysl

© 2020 - Ladislav Zemánek

info (at) it-projekty (dot) cz

 

Cestovatelům doporučuji vylety.online